Vitodens 200 w, 49 kw  B2HAL70
Pret:  17,690.00 LEI  13,400.00 LEI 
oferta Vitodens 200 w, 49 kw  B2HAL70

Vitodens 200 w, 60 kw  B2HAL71
Pret:  19,600.00 LEI  15,960.00 LEI 
oferta Vitodens 200 w, 60 kw  B2HAL71