Vitodens 100 w, 35 kw - pachet Premium
Pret:  10,500.00 LEI  7,990.00 LEI 
oferta Vitodens 100 w, 35 kw - pachet Premium

Vitodens 111 w , 26 kw
Pret:  11,670.00 LEI  7,750.00 LEI 
oferta Vitodens 111 w , 26 kw

Vitodens 111 w , 35 kw
Pret:  11,250.00 LEI  8,450.00 LEI 
oferta Vitodens 111 w , 35 kw

Vitodens 222 w, 35 kw / Automatizare Vitotronic 200
Pret:  19,416.00 LEI  18,630.00 LEI 
oferta Vitodens 222 w, 35 kw / Automatizare Vitotronic 200

Vitodens 200 w , 45 kw - pachet Confort
Pret:  27,900.00 LEI  22,320.00 LEI 
oferta Vitodens 200 w , 45 kw - pachet Confort

Vitodens 200 w , 45 kw - pachet Premium
Pret:  28,250.00 LEI  22,900.00 LEI 
oferta Vitodens 200 w , 45 kw - pachet Premium

Vitodens 200 w , 60 kw pachet Confort
Pret:  29,500.00 LEI  23,600.00 LEI 
oferta Vitodens 200 w , 60 kw pachet Confort

Vitodens 200 w , 60 kw pachet Premium
Pret:  29,770.00 LEI  23,800.00 LEI 
oferta Vitodens 200 w , 60 kw pachet Premium

Vitodens 200 w, 35 kw / incalzire / Vitotronic 200
Pret:  13,500.00 LEI  11,990.00 LEI 
oferta Vitodens 200 w, 35 kw / incalzire / Vitotronic 200