Vitodens 050 , 24 kw
Pret:  3,700.00 LEI  3,550.00 LEI 
oferta Vitodens 050 , 24 kw

Vitodens 050 , 33 kw
Pret:  4,400.00 LEI  4,300.00 LEI 
oferta Vitodens 050 , 33 kw